Ztřeštěnec Třešť 2022

Klub agility Třešť  pořádá 7.ročník závodů agility ZTŘEŠTĚNEC + JO Afterparty

FB událost zde

20.8.2022
Místo konání: cvičiště klubu agility Třešť 49.2908708, 15.4833007
Rozhodčí: Veronika Říhová
Závod je otevřen pro všech 5 velikostních kategorií
Startovné: 350,-kč člen KAČR
250,-kč druhý a další pes člena KAČR
450,-kč nečlen KAČR, zahraniční účastníci
350,-kč druhý a další pes nečlena KAČR, zahraniční účastníci
160,-kč veteráni
Startovné afterparty: 250,-kč člen KAČR
330,-kč nečlen KAČR
Přihlášení pouze přes KAČR info jako veterán , do poznámky uveďte JO afterparty
 
Program: 7:20– 7:45 – prezence
7:50 – měření psů
8:00 – prohlídka prvního parkuru
Jumping I – XS, SA, MA, ML, LA – veteráni
Jumping II – XS, SA, MA, ML, LA – v každé kategorii bude na konci
vyhlášen nejrychlejší pes, bez ohledu na počet chyb.
Jumping III – XS, SA, MA, ML, LA – veteráni
 
Program afterparty : čas bode upřesněn nejdéle 3dny před závody.
Závod proběhne po ukončení hlavního závodu a předpokládaný
čas prezence je cca 14:00 hod.
 
2x jumping A0 – nebude použit slalom a kruh
Výška překážek na spodní hranici pro danou kategorii
 
Ceny: 1. – 3. v každém běhu (XS+S a ML+L se vyhlašuje dohromady)
1.- 3. místo součty (XS+S a ML+L se vyhlašuje dohromady)
Veteráni: 1.-3. místo – součet jumping I + jumping III, všechny kategorie dohromady
Na závěr proběhne vyhlášení Šampióna Třeště.
Ceny afterparty : 1.- 3. místo v každém běhu ( kategorie mohou být sečteny )
1.- 3. místo součet ( kategorie mohou být sečteny )
 
Platba na místě a po uzávěrce se navyšuje o 100,- Kč a je možná pouze po dohodě s vedením klubu Agility Třešť! Uhrazené startovné při odhlášení týmu po uzávěrce je nevratné a bude použito na náklady spojené s pořádáním závodů.
O pořadí náhradníků rozhoduje pořadatel.
Přihlašování je možné pouze přes Kačr info : https://www.kacr.info/competitions/3933
Počet startujících omezen na 70 týmů.
Včetně veteránů a závodníku J0.
V případě zaplnění startovky před uzávěrkou platí přednost startu týmu, který dřív uhradí startovné.
WWW K.A. Třešť https://www.katrest.cz/
Startovné zasílejte na účet: 238656122/0300
Variabilní symbol: 200822
Do zprávy pro příjemce napište své jméno + jméno psa
Pokud platíte za více týmů, rozepište jména do e-mailu denda.krizova@gmail.com
Uzávěrka přihášek- po zaplnění startovní listiny!
Show Buttons
Hide Buttons