Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je od svého vzniku v r. 1994 nejvýznamnější česká nevládní nezisková organizace zabývající se ochranou zvířat. Získává a následně přerozděluje finanční prostředky na podporu projektů a aktivit, které odpovídají cílům Nadace. Pravidelně podporuje psí a kočičí útulky a záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy. Pomáhá a organizuje sbírky – např. v případě živelních katastrof (povodně 1997 a 2002).

Organizuje osvětové akce na podporu útulků a zvířat v nouzi, už několik let pořádá i obsáhlý (čtyřdenní) doprovodný program velkého veletrhu FOR PETS, pravidelné velké oslavy Světového dne zvířat (v parku na Pankráci) ad. Také se jako odborný poradce zapojuje do legislativního procesu a zasazuje se o přijetí zákonů, které zaručují zvířatům lepší ochranu. Nadace je členem řady významných mezinárodních organizacích a díky tomu se podílí i na celosvětových projektech a kampaních na ochranu zvířat. Spolupracuje s řadou státních i nevládních organizací, zabývajících se ochranou zvířat a přírody, a také s předními světovými odborníky v tomto oboru. Více o Nadaci a jejích aktivitách viz www.ochranazvirat.cz

S Nadací na ochranu zvířat jsme v úzkém kontaktu dlouhodobě (už před r. 2012, kdy začal vycházet časopis HAF & MŇAU) a rozhodně budeme i nadále. Společně spolupracujeme na řadě velkých akcí – jako je např. už zmíněný Doprovodný program v rámci veletrhu FOR PETS, pravidelná oslava Světového dne zvířat spojená s Rekord Bull Srazem, nebo první ročník velkého FESTIVALU ZVÍŘAT na Výstavišti v Praze 7-Holešovicích (v říjnu 2016) aj. Po r. 2000 jsme realizovali kastrační programy na venkově…

Show Buttons
Hide Buttons