Učení konceptů – video k článku J. Berana

Pod názvem “Učení konceptů – vysoká škola tréninku zvířat” vyšel článek od Jakuba Berana v čísle 11-12/2017 na str. 28-29, kde mj. píše:

“Možná nejznámějším ze složitějších konceptů je učení nápodobou, tzn. kopírováním nových chování člověka nebo jiných psů. Dlouhou dobu se tradovalo, že tento způsob učení je přirozený pro primáty a některé další živočišné druhy, ale že psi nejsou učení nápodobou schopni. Dnes už víme, že tomu tak není, a přestože nejde o zcela přirozený způsob učení psů, můžeme je konceptu nápodoby naučit…”

Zde právě k tomu najdete doplňující video – je přímo od Kena Ramireze, který osobně vede kurz o konceptech (a který absolvoval právě autor článku Jakub Beran). Toto je zrovna jedna z fází učení nápodoby, jak to Jakub popisuje v uvedeném článku:

Show Buttons
Hide Buttons