Jak CITES chrání ohrožená zvířata

V čísle 9-10/2018 řešíme v článku o legendární Camě a jejím působení v Kongu (na str. 32-33) smlouvu CITES. Zde o ní najdete více informací.

CO JE TO CITES

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (anglický název je Convention on International Trade in Endangered Species, tj. zkratka CITES) je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní úrovni. Sjednána byla v roce 1973 ve Washingtonu (říká se jí též Washingtonská úmluva) a jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě vinou nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů z volné přírody a kontroluje i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy.

Platí od července 1975 a dosud ji podepsalo 183 smluvních států. Česká republika je smluvní stranou od ledna 1993.

CITES obsahuje seznamy druhů, kterých se týká. Jsou uvedeny v jednotlivých přílohách:

  • příloha I obsahuje nejvíce ohrožené druhy, s nimiž je jakýkoliv mezinárodní obchod zakázán
  • příloha II zahrnuje druhy, jejichž obchodování je na mezinárodní úrovni omezeno a podřízeno dozoru
  • příloha III dále zahrnuje druhy lokálně ohrožené, u nichž je za pomoci na mezinárodní úrovni kontrolován a omezen obchod pouze v určitých regionech.

Obsáhlejší a odbornější výklad čtěte zde (vč. uvedení konkrétních zvířat a rostlin z ČR, na které se CITES vztahuje).

Český text úmluvy najdete zde na webu Ministerstva zemědělství, konkrétně ve Věstníku Sbírky zákonů z r. 1992 ZDE

V Evropské unii platí nařízení Rady č. 338/97 (1996) o ochraně volně žijících druhů živočichů a rostlin; v ČR řeší obchod s ohroženými druhy zákon č. 100/2004 Sb.

Show Buttons
Hide Buttons