Pes a právo – pracovní sympozium

Záštitu nad pracovním sympoziem převzal JUDr. Roman Fiala, předseda Rady Justiční akademie ČR.

Koná se 7. října 2022 od 9.00 do 13.00 hod., CEVRO Institut, Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1–Nové Město.
Pracovní sympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva (Pražský právnický podzim 2022). Záměrem pracovního sympozia je otevřít široký vějíř otázek souvisejících s právním zakotvením a pozicí psa – zvířete, „mazlíčka“, pomocníka a nejlepšího přítele člověka.

Zvláštní pozornost bude zaměřena na tyto otázky:

 právní povaha psa z hlediska práva soukromého a veřejného
 pes – zvíře – živé zvíře (výkladové pravidlo § 494 obč. zák.)
 odpovědnost za škody způsobené psem
 odpovědnost za škodu způsobenou na psu
 pes a delikty  prodej a koupě psa
 problematické stránky současné roztříštěné právní úpravy a řadu dalších problémů.
Úvodní slovo přednese soudce Mgr. Pavel Punčochář, dále vystoupí soudci Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a JUDr. Hana Tichá, advokáti JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., Mgr. Miroslav Krutina a další právní odborníci.
K diskusi byli pozváni členové Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, zástupci ministerstev spravedlnosti, vnitra, zemědělství, Soudcovské unie, České advokátní komory a dalších institucí, představitelé akademické sféry, měst a obcí a kynologické veřejnosti.

Sympozium moderuje JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva

Přihláška zde:

Show Buttons
Hide Buttons