Platí ZÁKAZ dovozu zvířat z Ukrajiny bez majitele

Státní veterinární správa (SVS) zakázala kvůli riziku zavlečení nebezpečných nákaz dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny. Dnes vydala mimořádná veterinární opatření, která zakazují dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny. Zákaz se nevztahuje na neobchodní přesuny zvířat (psi, kočky, fretky), která doprovázejí uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním smyslem opatření je zabránit zavlečení nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, především se jedná o riziko zavlečení vztekliny.

K podobným opatřením už přistoupilo mnoho jiných členských států EU. „SVS v posledních dnech zaznamenala zvýšený počet rizikových přesunů zvířat neznámého původu z Ukrajiny do České republiky, které jsou velmi nebezpečné s ohledem na možné zavlečení vztekliny a dalších nebezpečných nákaz do ČR. Proto jsme podobně jako řada dalších rozhodli o zákazu dovozu zvířat neznámého původu z Ukrajiny,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal:„Naším prvotním úkolem je ochrana zvířat ale i lidí před nebezpečnými nákazami.“

Zákaz dovozu zvířat z Ukrajiny se, jak bylo řečeno výše, nevtahuje na zvířata doprovázející uprchlíky a výjimku ze zákazu může také udělit SVS v odůvodněných případech. Rovněž potenciální vstup koní z Ukrajiny do ČR bude nově řešen pouze v rámci výjimek udělených SVS. Pokud jde o hospodářská zvířata pocházející z Ukrajiny, ta přepravována do ČR nebudou, neboť Ukrajina zakázala vývoz všech hospodářských zvířat ze země. Vstupní podmínky pro doprovázející zvířata, které zůstávají v platnosti, jsou k dispozici na webových stránkách SVS.

Za prokázané nerespektování zákazu může být fyzickým osobám uložena pokuta ve výši až 100 000 Kč, v případě právnických či fyzických podnikajících osob až 2 000 000 Kč.

V zájmu ochrany zdraví domácích i volně žijících zvířat zejména před vzteklinou již přistoupilo k podobnému zákazu dovozu zvířat neznámého původu větší množství evropských zemí. Mezi tyto státy patří například Španělsko, Francie, Portugalsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Litva, Slovinsko, Německo, Lucembursko a další.

Vzteklina je smrtelné onemocnění všech teplokrevných zvířat a je přenosná na člověka.

Zvlášť vysokou citlivost vykazují masožravá zvířata, zejména psi, kočky, lišky či vlci, ale i skot. ČR je od roku 2004 mezinárodně uznaná coby země bez této nákazy. Toho se podařilo dosáhnout zejména dlouhodobým úsilím orgánů veterinární péče, zejména vakcinací vnímavých zvířat včetně orální vakcinací lišek a kontrolou přesunů. Naproti tomu na Ukrajině se navzdory probíhající vakcinaci lišek stále vyskytují stovky případů vztekliny ročně. Podle posledního dostupného hlášení pro Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE) evidovala Ukrajina za 1. pololetí 2021 více než 300 ohnisek vztekliny (z toho 135 případů u koček a 113 u psů).

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Show Buttons
Hide Buttons