Pravidla pro cestování s domácími mazlíčky do zahraničí v r. 2023

Cestování s tzv. zvířaty v zájmovém chovu (zjednodušeně domácími mazlíčky) po členských zemích Evropské unie (EU) a pravidla pro jejich návrat ze zemí mimo EU, tzn. třetích zemí, zpět do ČR upravuje speciální unijní legislativa pro cestování se psy, kočkami a fretkami. Tato harmonizovaná pravidla platí pro tzv. neobchodní přesuny, jejichž cílem není prodej či převod vlastnictví zvířete na jinou osobu. Pro cestování se zvířetem mimo EU je třeba se řídit podmínkami konkrétní třetí země.

„Při cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU nebo jejich návratu ze třetí země, musí být váš čtyřnohý přítel označen čipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. U starších zvířat je uznáváno také označení tetováním, musí však být jasně čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011. „Jednoho člověka může při cestě do jiného členského státu EU či návratu ze třetí země doprovázet maximálně 5 kusů těchto zvířat,“ dodal Semerád.

Pas je nutný!

Před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských státech EU a použije se i pro návrat z dovolené se zvířetem ze třetí země.  V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází, touto osobou bývá zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází někdo jiný, musí mít v takovém případě písemné zmocnění majitele. Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno.

Pozor na vzteklinu

V případě, že zvíře se svým majitelem či jinou doprovázející osobou vycestuje do třetí země, která má horší nákazovou situaci ohledně vztekliny (např. Srbsko), musí zvíře při návratu doprovázet také potvrzení o provedeném sérologickém vyšetření na vzteklinu. To dokladuje, že zvíře má dostatek protilátek proti této nákaze. Pro bezproblémový návrat zpět do EU resp. ČR z jiných než tzv. vyjmenovaných třetích zemí důrazně doporučujeme provedení tohoto testu ještě před opuštěním České republiky, a to prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře. 

Pravidla pro Irsko, Maltu, Finsko

Pokud se jedná o cestu se psem do Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes navíc odčerven (ošetřen proti echinokokům) a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Tento úkon musí být soukromým veterinárním lékařem potvrzen do pasu.

Pozor u některých plemen

Zároveň je třeba upozornit, že v některých zemích (např. Německo) by mohl nastat určitý problém, pokud by cestující pes patřil mezi některá tzv. “bojová” plemena. V takových případech proto SVS doporučuje vznést předem dotaz na tamní veterinární autoritu.

Cestujete mimo EU?

Pro cestování se zvířetem mimo území EU (včetně Velké Británie), musí být splněny dovozní podmínky konkrétní třetí země. Tyto podmínky by si měla doprovázející osoba zjistit buď přímo u kompetentní veterinární autority, nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země. Více informací o cestování do třetích i unijních zemí, včetně informací o třetích zemí, z nichž je při návratu do EU potřeba sérologického vyšetření na vzteklinu, naleznete zde.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Show Buttons
Hide Buttons